Shin

Đã kết nối vào 6/12
hiến tinh trùng gián tiếp
1 ảnh có sẵn
Người hiến tinh trùng
Thành phố Hà Nội
Tuổi 19 tuổi
Chiều cao 1m83
Nhóm máu A+
cao 1m83, 86 kg, trình độ cao đẳng, k bệnh tật sức khỏe tốt, cần bán tinh trùng với giá hợp lí, bán qua hình thức gián tiếp, có sức khỏe và chấp nhận khám theo yêu cầu
100% phản hồi             
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 500 km ở Hà Nội.

Đăng nhập