Phuong8787

Đã truy cập 6 giờ trước
hiến tinh trùng trực tiếp hoặc gián tiếp
1 ảnh có sẵn
Người hiến tinh trùng
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Q6
Tuổi 34 tuổi
Chiều cao 1m70
Nhóm máu O+
Tuổi âm lịch Mẹo
Mình tên phương 1m70 . Mình làm bên ngan hàng mình ko cờ bac rượu chè hút thuốc . Mình sẽ giúp hết mình cho những ai bi hiếm muộn và cần có con và dc mong muốn làm mẹ như bao ng phụ nữ khác .
100% phản hồi             
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 500 km ở Hồ Chí Minh.