ThanhTung

Đã kết nối thứ ba
hiến tinh trùng trực tiếp hoặc gián tiếp
1 ảnh có sẵn Người hiến tinh trùng
Thành phố Hà Nội
Tuổi 37 tuổi
Chiều cao 1m72
Nhóm máu O+
Khỏe mạnh (cao 1m72 - nặng 65 kg), Trình độ trên Đại Học - đang làm việc tại Hà Nội. Sẵn sàng giúp bạn làm mẹ (không giàng buộc và cam kết thử nghiệm bệnh trước khi cho theo yêu cầu).
Hai bên gặp, coffee trò chyện, nếu phù hợp sẽ tra đổi cụ thể.
0% phản hồi         
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 500 km ở Hà Nội.

Đăng nhập