a-nt

Đã truy cập vào 12/1
hiến tinh trùng trực tiếp hoặc gián tiếp
1 ảnh có sẵn
Người hiến tinh trùng
Thành phố Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương
Tuổi 33 tuổi
Chiều cao 1m65
Nhóm máu O+
cao 165, khỏe mạnh không bệnh truyền nhiễm, có thể cho trực tiếp hoặc gián tiếp, lên bệnh viện từ Dũ làm kiểm tra cẩn thận trước khi cho, mình khu vực phía nam, đã có gia đình và hai con./
    
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 500 km ở Thị xã Bến Cát.

Đăng nhập