Kim

Đã truy cập vào 9/1
hiến tinh trùng trực tiếp hoặc gián tiếp
1 ảnh có sẵn Người hiến tinh trùng
Thành phố Hà Nội
Quận Hà Đông
Tuổi 35 tuổi
Chiều cao 1m76
Nhóm máu O+
1m76, 73 kg, trình độ thạc sỹ, ngoại hình khá, gặp nếu không đồng ý thì không sao. Tuỳ chọn trực tiếp hay gián tiếp, gián tiếp thì bạn lo thủ tục.
    
Tìm kiếm hiện tại: tất cả mọi nơi.

Đăng nhập