Việc bán tinh trùng bị cấm: hiến tặng phải thực hiện miễn phí.Vâng, tôi đã hiểu
3 giờ trước
3 giờ trước

Bơ85

36 tuổi Hồ Chí Minh
100% phản hồi
Tìm kiếm: từ 30 đến 47 tuổi trong vòng 300 km ở Hồ Chí Minh.
Trao đổi với bệnh viện
Đã ly hôn 5/2022, chưa có con. Mong muốn tìm được người hiến tinh trùng để làm làm IVF