Bạn muốn có con? Chọn người hiến tinh trùng.

Đăng ký miễn phí

, hãy tạo một hồ sơ để tìm ra người hiến tinh trùng phù hợp với tiêu chí của bạn, để thụ thai một cách tự nhiên, nhanh chóng và miễn phí.
, hãy tạo một hồ sơ để giúp những người phụ nữ (độc thân, đồng tính nữ, hoặc có chồng vô sinh) mang thai.

Chúng tối sẽ không bao giờ bán thông tin của bạn cho bên thứ ba.
 Việc bán tinh trùng bị cấm: hiến tặng phải thực hiện miễn phí.Vâng, tôi đã hiểu
Bạn đã không chọn thành phố của mình. Người đàn ông không thể liên lạc trước, vì vậy bạn phải chủ động.

Những qui định cần tôn trọng

Không có thù lao phải được yêu cầu hoặc đề xuất.

Tuyệt đối cấm các trường hợp: hình ảnh giả, hồ sơ giả, hành vi không tôn trọng, hoàn toàn vì mục đích tình dục.

Một cuộc gặp gỡ trước giữa hai đối tác phải được tổ chức để người phụ nữ xác minh sự thật hồ sơ của người đàn ông.

Xét nghiệm máu về các bệnh lây truyền qua đường tình dục phải được trao đổi giữa các đối tác.