Bạn muốn có con? Chọn người hiến tinh trùng.

Chính sách bảo mật

Tại Trang web XinTinhTrung.com được điều hành bởi Công ty TNHH Xin Tinh Trùng, Chúng tôi luôn coi trọng quyền riêng tư của Khách hàng. Chúng tôi cam kết tuân thủ tất cả các luật áp dụng về bảo mật dữ liệu/quyền riêng tư. Thông qua việc đăng ký sử dụng, thì các Khách hàng đã đọc kỹ, hiểu rõ, đồng ý và tuân thủ toàn bộ Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi thực hiện nghiêm ngặt vấn đề bảo mật thông tin người sử dụng và Chúng tôi chỉ thu thập, lưu hồ sơ, lưu trữ, tiết lộ, chuyển giao và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng theo các điều khoản được nêu dưới đây:

1. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi Quý khách khởi tạo một tài khoản tại XinTinhTrung.com, "Thông tin Cá nhân" của Quý khách sẽ được Chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

 • Tên
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Ngày sinh
 • Giới tính

Quý khách chỉ phải gửi cho Chúng tôi Thông tin Cá nhân chính xác và không gây hiểu nhầm; và Quý khách phải cập nhật thông tin và thông báo cho Chúng tôi về các thay đổi (vui lòng xem thêm điều khoản dưới đây). Chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu chứng từ để xác minh thông tin do Quý khách cung cấp.

Chúng tôi chỉ có thể thu thập Thông tin Cá nhân của Quý khách nếu Quý khách tự nguyện gửi thông tin của Quý Khách cho Chúng tôi. Nếu Quý khách chọn không gửi Thông tin Cá nhân của Quý khách cho Chúng tôi hoặc sau đó rút lại sự chấp thuận của Quý khách cho việc sử dụng Thông tin Cá nhân của Quý khách, Chúng tôi không thể cung cấp cho Quý khách các Dịch vụ của Chúng tôi.

Nếu Quý khách cung cấp Thông tin Cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho Chúng tôi, Chúng tôi có quyền cho rằng Quý khách đã đạt được chấp thuận cần thiết từ bên thứ ba liên quan để chia sẻ và chuyển giao thông tin cá nhân của họ cho Chúng tôi.

Nếu Quý khách đăng ký tài khoản trên XinTinhTrung.com bằng tài khoản mạng xã hội, hoặc liên kết tài trên XinTinhTrung.com của Quý khách với tài khoản mạng xã hội của Quý khách, hoặc sử dụng các tính năng truyền thông xã hội khác của XinTinhTrung.com, Chúng tôi có thể truy cập vào thông tin về Quý khách đã được Quý khách tự nguyện cung cấp phù hợp theo chính sách của nhà cung cấp mạng xã hội và Chúng tôi sẽ quản lý dữ liệu cá nhân của Quý khách mà Chúng tôi đã thu thập được theo Chính sách Bảo mật này.

2. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin Cá nhân thu thập từ Quý khách được sử dụng trong phạm vi:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thành viên và XinTinhTrung.com;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết với Thành viên về những vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch tại XinTinhTrung.com;
 • Sử dụng Thông tin Cá nhân để tiến hành nghiên cứu, phân tích và phát triển Dịch vụ (bao gồm phân tích dữ liệu, làm khảo sát, xây dựng và/hoặc phát triển Dịch vụ), nhằm mục đích cải thiện Dịch vụ và/hoặc để cải thiện trải nghiệm của Thành viên.
 • Chia sẻ Thông tin Cá nhân của Thành viên cho các đối tác của XinTinhTrung.com để phục vụ cho mục đích được nêu tại Phần VI của Chính sách Bảo mật này.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: XinTinhTrung.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Thành viên.

Bảo mật Thông tin Khách hàng là ưu tiên hàng đầu của Chúng tôi khi thực hiện thu thập dữ liệu Thông tin Khách hàng. Chúng tôi luôn cố gắng bắt kịp các tiêu chuẩn bảo vệ thông tin các nhân của Khách hàng. Chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân của Quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của Chính sách Bảo mật này.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

 1. XinTinhTrung.com sẽ lưu trữ thông tin thu thập từ Khách hàng từ thời điểm Khách hàng khai báo thông tin đến khi tài khoản của Khách hàng ngừng hoạt động.
 2. XinTinhTrung.com sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của Khách hàng khi cần tuân theo nghĩa vụ pháp lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận của XinTinhTrung.com.
 3. Trong trường hợp Khách hàng có yêu cầu hủy bỏ gửi đến Ban quản trị XinTinhTrung.com, Thông tin Cá nhân của Khách hàng sẽ được xử lý xóa bỏ trên hệ thống sau 03 ngày kể từ thời điểm Khách hàng có yêu cầu.
4. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG THAY ĐỔI HOẶC LOẠI BỎ THÔNG TIN HỒ SƠ CÁ NHÂN

Khách hàng có thể tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ Thông tin Cá nhân của mình bằng các cách sau đây:

 • Khách hàng tự đăng nhập vào tài khoản của mình, vào mục thông tin cá nhân và chỉnh sửa thông tin cá nhân; hoặc
 • Khách hàng có thể liên hệ Ban quản trị sàn để yêu cầu được chỉnh sửa thông tin cá nhân qua số điện thoại hỗ trợ và email hỗ trợ sau:

  - Hotline: 0884762585
  - Email: contact@xintinhtrung.com

Khi cần thiết, XinTinhTrung.com sẽ yêu cầu xác nhận lại mật khẩu khi đăng nhập để chống lại những truy cập trái phép vào hệ thống Thông tin Cá nhân của Thành viên.

5. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Ban quản trị XinTinhTrung.com cam kết bảo mật Thông tin Cá nhân của Thành viên theo những nội dung sau:

 • Cam kết bảo mật tuyệt đối Thông tin Cá nhân của Thành viên theo Chính sách Bảo mật này của XinTinhTrung.com;
 • Cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm các thông tin về lịch sử giao dịch; thông tin về chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn;
 • Cam kết không sử dụng, không chuyển giao, không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào khác về Thông tin Cá nhân của Thành viên khi không có sự cho phép từ Thành viên ngoại trừ điều khoản khác được quy định trong Chính sách bảo mật này và theo quy định của Pháp luật; và
 • Trong trường hợp phát sinh các lỗi kỹ thuật hoặc bị tấn công dữ liệu, Ban quản trị sàn có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng và Khách hàng trong thời gian 03 ngày kể từ khi có sự cố xảy ra.
6. ĐỐI TƯỢNG CHIA SẺ THÔNG TIN

 1. Có thể chia sẻ, tiết lộ Thông tin Cá nhân của Thành viên khi tin rằng việc làm đó là cần thiết để bảo vệ các quyền lợi của Thành viên, đảm bảo sự an toàn giao dịch cho Thành viên và theo yêu cầu của bên thứ ba có thẩm quyền.
 2. Có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của Thành viên tới công ty thành viên hoặc/và đối tác của XinTinhTrung.com nhằm mục đích nghiên cứu và giới thiệu tới Thành viên những sản phẩm, hàng hóa, và dịch vụ tốt hơn. Trong trường hợp Thành viên không muốn chia sẻ Thông tin Cá nhân, Chúng tôi hoàn toàn đồng ý khi nhận được yêu cầu bằng văn bản từ Thành viên.
 3. Có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của Thành viên theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
 4. Sử dụng và cho phép các đối tác sử dụng Cookies để ghi nhớ thông tin Khách hàng khi Khách hàng truy cập vào trang web.
 5. Tự động tổng hợp thông tin và lưu trữ chúng trên tập tin lịch sử lưu trữ. Thông tin này bao gồm địa chỉ Internet, loại trình duyệt và ngôn ngữ, nhà cung cấp dịch vụ Internet, trang đến và trang đi, hệ thống vận hành, ngày tháng và thông tin về lượt click. Chúng tôi sử dụng thông tin này để tìm hiểu và phân tích xu hướng, để quản trị trang web đồng thời nghiên cứu hành vi Khách hàng với mục đích cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ tốt hơn cho Thành viên.
7. NGUYÊN TẮC BẢO MẬT

Khi Khách hàng gửi thông tin cá nhân cho Chúng tôi, Khách hàng đã đồng ý với các điều khoản mà Chúng tôi đã nêu ở trên. XinTinhTrung.com khuyến cáo quý khách nên tuân thủ các nguyên tắc sau để có thể bảo vệ Thông tin Cá nhân của mình, gồm:

 • Không tiết lộ Tên sử dụng/Tên đăng nhập và/hoặc Mật khẩu với bất kỳ ai, viết hoặc sử dụng ở nơi mà mọi người có thể nhận biết và nhìn thấy được.
 • Khi chọn mật khẩu quý khách không nên chọn những thông tin dễ xác định như họ tên, ngày sinh, số điện thoại hoặc một số ký tự, con số dễ nhận biết từ tên, ngày sinh, số điện thoại của quý khách.
 • Thoát khỏi hệ thống và trình duyệt khi rời khỏi máy tính, ngay cả trong thời gian ngắn. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, quý khách nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ website đang mở.
 • Khi nghi ngờ mật khẩu đã bị lộ, quý khách thay đổi mật khẩu ngay lập tức, trong trường hợp cần thiết quý khách lập tức thông báo và đề nghị được hỗ trợ từ XinTinhTrung.com.
 • Trong trường hợp các giao dịch, hành vi trái pháp luật được tiến hành với tài khoản hoặc thông Thông tin Cá nhân của Quý khách mà không có sự ủy quyền hoặc do sự sai sót, vô ý hoặc cố ý từ phía quý khách, XinTinhTrung.com hiểu rằng quý khách sẽ chịu toàn bộ tổn thất hoặc trách nhiệm theo quy định pháp luật khi các giao dịch đó được thực hiện.
8. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI DÙNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CÁ NHÂN BỊ SỬ DỤNG SAI MỤC ĐÍCH HOẶC PHẠM VI ĐÃ THÔNG BÁO

Khi phát hiện Thông tin Cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi Chính sách Bảo mật này, Thành viên có quyền gửi email khiếu nại đến hòm thư contact@xintinhtrung.com với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 24 tiếng để cùng người dùng thống nhất phương án giải quyết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Thành viên đó cung cấp khi mua hàng ban đầu là không chính xác.

Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, Chúng tôi khuyến khích giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên để đạt được sự đồng thuận về phương án giải quyết. Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền giải quyết của Chúng tôi sẽ yêu cầu các bên tranh chấp đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Chúng tôi tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách hàng.

9. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Mọi thông tin của Khách hàng được thu thập, lưu trữ và quản lý bởi: Công ty TNHH Xin Tinh Trùng

 • Địa chỉ: 201B Đ. Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Email: contact@xintinhtrung.com

XinTinhTrung.com có quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào chúng tôi cho là thuận tiện, cần thiết hoặc theo sự thay đổi chính sách luật pháp và sẽ báo trước thông qua việc đăng tải các sửa đổi, bổ sung đó trên website hoặc gửi thông báo qua email của Thành viên. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng XinTinhTrung.com sau khi các sửa đổi, bổ sung được đăng tải sẽ được xem là đã chấp thuận toàn bộ các sửa đổi, bổ sung đó.

Các vấn đề có liên quan khác chưa được đề cập trong Chính sách bảo mật này thì sẽ được áp dụng theo các quy định pháp luật Việt Nam. Việc ban hành và thực hiện Chính sách bảo mật này không ảnh hưởng và cũng không được xem là XinTinhTrung.com từ bỏ bất kỳ quyền, lợi ích hợp pháp nào theo các chính sách khác của XinTinhTrung.com và quy định pháp luật có liên quan.