Tú94

Đã truy cập thứ sáu
hiến tinh trùng trực tiếp / có thể đi xa
Tôi là nam cao m7, sạch sẽ, không bệnh tật, ở biên hoà - đồng nai.tôi muốn hiến tặng tinh trùng cho nhũng người muốn làm mẹ Có thể đi sg hoặc lân cận.. Tôi Tốt nghiệp đại học ngoại thương... có học thức... gen tốt da không nhờn hoặc mụn..hiền lành, ib trực tiếp cho tôi nha
100% phản hồi             
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 100 km ở Đồng Nai.

Đăng nhập