Bạn muốn có con? Chọn người hiến tinh trùng.
Vào 11/7
Vào 11/7

CharmedLife

31 tuổi Đà Nẵng
25% phản hồi
Tìm kiếm: từ 27 đến 38 tuổi trong vòng 30 km ở Danang City, Hải Châu, Đà Nẵng.
Trao đổi với bệnh viện (IUI-IVF) đồng tính nữ
Single 30-odd year old woman finishing up her studies and looking for a potential donor for next year as I'm eager to start a family despite not being married yet.
I have good health, many hobbies and love my job. I love animals and gardening and look forward to this exciting next adventure.