Bạn muốn có con? Chọn người hiến tinh trùng.
Thứ tư
Thứ tư

NCS

36 tuổi Đức Linh, Phan Thiết, Bình Thuận
44% phản hồi
Tìm kiếm: tối đa 35 tuổi trong vòng 300 km ở Hồ Chí Minh.
Trao đổi với bệnh viện (IUI-IVF)
VC tôi cưới nhau đã 10năm mà chưa có con do chồng ko có tinh trùng. VC tôi muốn tìm người hiến tinh trùng để trao đổi với BV làm IVF. rất mong sớm tìm được người hiến.