Bạn muốn có con? Chọn người hiến tinh trùng.
34 phút trước
 1 ảnh có sẵn 
34 phút trước

Andy_92

32 tuổi 1,83 m Nhóm máu B+ Mùi Đà Nẵng
100% phản hồi
Đề xuất: trong vòng 2.000 km ở Đà Nẵng.
Trao đổi với bệnh viện (IUI-IVF)
Đàn ông Tây I am 6’0, have blue/green eyes and am currently living in Da Nang. I was enrolled in a sperm donor program in my country from which I have confirmed births.

If you have any questions please message me

Liên hệ Andy_92

Nhắn tin cho Andy_92...