Ngô Nguyện

Đã truy cập vào 7/3/2019
hiến tinh trùng trực tiếp / có thể đi xa
Cao 1.73cm. Nặng 75kg. Da ko đen ko trắng. Người chuẩn body.Làm Bộ đội ơ Hà Nội. Nhóm máu AB. Đi trong thành phố hoặc ngoại tỉnh. Năm khám sức khỏe 2 lần
100% phản hồi         
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 300 km ở Hà Nội.

Liên hệ Ngô Nguyện