Tuấn Thành

Đã truy cập thứ sáu
hiến tinh trùng trực tiếp hoặc gián tiếp / có thể đi xa
1m7
70 kg
TN ĐH
Việc làm ổn định chưa có gia đình.
Muốn hiến tinh trùng trực tiếp cho những ai cần, đã xét nghiệm và khám tổng quát khi đi làm nếu không an tâm có thể làm lại.
Mình có thể đi xa cũng được. Có gì các bạn cứ nt nhé.
93% phản hồi             
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 300 km ở Hồ Chí Minh.

Liên hệ Tuấn Thành