yêu con

Đã truy cập thứ ba
phương pháp gián tiếp
Nữ
Thành phố Bắc Giang
Quận Hiệp Hòa
Tuổi 29 tuổi
Tôi là phụ nữ đơn thân cần tìm người hiến tinh trùng để làm mẹ, ai có thể giúp tôi thì liên lạc lại, mọi chi phí tôi sẽ chi trả. Yêu cầu Nam cao từ 1.70 trở lên, không mắc các bệnh truyền nhiễm, có đời sồng lành mạnh. Có học vấn từ 12/12 trở lên, xin cảm ơn.
    
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 300 km ở Bắc Giang.