hieu91

Đã truy cập vào 26/2/2019
hiến tinh trùng trực tiếp
1 ảnh có sẵn
Người hiến tinh trùng
Thành phố Hà Nội
Quận Hai Bà Trưng
Tuổi 30 tuổi
Chiều cao 1m64
Nhóm máu B+
ngoại hình ưa nhìn, cao 1m4 hiện là nv văn phòng (thông tin cụ thể chỉ có thể cho người cần biết, không công khai, tôi xin tặng cho những ai thực sự cần thiết)
    
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 300 km ở Hà Nội.