Nguoi bi mat

Đã kết nối hôm qua
hiến tinh trùng trực tiếp
1 ảnh có sẵn
Người hiến tinh trùng
Thành phố Hồ Chí Minh
Tuổi 35 tuổi
Chiều cao 1m69
Nhóm máu A+
Có học thức, tri thức.
Làm việc cho công ty nước ngoài. Sức khoẻ tốt. Đã có con. Có thể giúp đỡ ai có nhu cầu, nhưng cần sự kín đáo, không ràng buộc.
100% phản hồi             
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 1500 km ở Nha Trang, Khánh Hòa.

Liên hệ Nguoi bi mat

Đăng nhập