Giấu tên

Đã truy cập vào 3/10/2020
hiến tinh trùng trực tiếp hoặc gián tiếp
1 ảnh có sẵn
Người hiến tinh trùng
Thành phố Bắc Giang
Quận Bác Giang
Tuổi 34 tuổi
Chiều cao 1m67
Nhóm máu O+
Tuổi âm lịch Mẹo
Cao 167 nặng 62k da hơi ngăm thích đi lại công việc làm điện lạnh thích mua sắm và làm từ thiện mong dc đi lại và có trách nhiệm vói thành quả
    
Tìm kiếm hiện tại: tất cả mọi nơi.