Tripod

Đã truy cập vào 14/2
hiến tinh trùng trực tiếp hoặc gián tiếp / có thể đi xa
1 ảnh có sẵn
Người hiến tinh trùng
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận D1
Tuổi 44 tuổi
Chiều cao 1m73
Nhóm máu A-
Tiếng Anh I am an educated Caucasian and a stable person with no family history or health issue, also have a family history of longevity and a high education genes pool too. I am 100% healthy I am 172cm tall blond/brownish hair blue eyes and very healthy.
Travel Hanoi and Da Nang. too
50% phản hồi             
Tìm kiếm hiện tại: tất cả mọi nơi.