lặng

Đã truy cập vào 9/10
hiến tinh trùng trực tiếp hoặc gián tiếp
1 ảnh có sẵn
Người hiến tinh trùng
Thành phố Hải Phòng
Quận Kênh Dương
Tuổi 27 tuổi
Chiều cao 1m78
Nhóm máu AB+
cao 1m78 nặng 65kg.. tốt nghiệp đại học ... đang làm văn phòng . dễ nhìn , dễ gần , dễ nói chuyện . sống không quá phụ thuộc vào tiền bạc . thật sự cần mình sẽ hết lòng giúp đỡ
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 300 km ở Nam Định.

Đăng nhập