Đức91

Đã truy cập vào 16/6/2020
hiến tinh trùng trực tiếp hoặc gián tiếp / có thể đi xa
1 ảnh có sẵn
Người hiến tinh trùng
Thành phố Hà Nội
Tuổi 30 tuổi
Chiều cao 1m68
Nhóm máu A+
1m68 nang 60kg hiên lành, lich sự. Thich sự nhẹ nhang tinh cam. K bệnh tật j, sach sẽ. Tim bạn nao muôn có con va chăm soc con tốt sdt
    
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 50 km ở Hà Nội.