Ben93

Đã truy cập vào 12/10/2019
hiến tinh trùng trực tiếp hoặc gián tiếp
1 ảnh có sẵn
Người hiến tinh trùng
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 2
Tuổi 28 tuổi
Chiều cao 1m74
Nhóm máu B+
Mình cao 1m 74 nặng 70kg, học vấn đại học, nhóm máu b, xin được hiến tặng giúp đỡ người hoàn cảnh, mình ngoài bắc hiện đang sinh sống và làm việc tại tphcm
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 300 km ở Hồ Chí Minh.