ba hòn

Đã truy cập vào 5/11/2019
hiến tinh trùng trực tiếp
1 ảnh có sẵn
Người hiến tinh trùng
Thành phố Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
Tuổi 26 tuổi
Chiều cao 1m65
Nhóm máu A+
sống tại đà nẵng
nam cao 1m65 nặng 47kg
có 3 hòn nên tin trùng tốt
chỉ cho ai với mục đích cần thật sự
tôi không thể đi xa đc
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 300 km ở Đà Nẵng.