Kều91

Đã truy cập vào 3/5
hiến tinh trùng trực tiếp hoặc gián tiếp / có thể đi xa
Cao 1m86. Nặng 75kg. 28 tuổi
Tốt nghiệp DH điện lực hà nội
Hiện đang công tác Nhà nước
Không nghien thuốc lá rượu bia
Không mắc bệnh lây nhiễm nào. Khoẻ mạnh!
Có thể đi xa
Mình muốn giúp đỡ các trường hợp hiếm muộn vô sinh.
100% phản hồi             
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 30 km ở Chí Linh, Hải Dương.