HyVọngNhỏ

Đã kết nối 20 giờ trước
hiến tinh trùng trực tiếp hoặc gián tiếp
1 ảnh có sẵn
Người hiến tinh trùng
Thành phố Đồng Nai
Tuổi 34 tuổi
Chiều cao 1m70
Nhóm máu O+
Ngoại Hình Dễ Nhìn
Cao 1m7
Nhóm O
Đã Làm Tinh Dịch Đồ
Kiểm Tra Tổng Quát 6 Tháng/1Lần
Có Trình Độ , Công Việc Ổn Định Thường Xuyên Đi Về Đồng Nai-HCM
Hãy Liên Hệ, Nếu Bạn Cần An Toàn Khỏe Mạnh & Chất Lượng
100% phản hồi             
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 1500 km ở Đồng Nai.

Liên hệ HyVọngNhỏ

Đăng nhập