Travelman

Đã truy cập vào 21/5
hiến tinh trùng trực tiếp hoặc gián tiếp
1 ảnh có sẵn
Người hiến tinh trùng
Thành phố Hà Nội
Quận Tay Ho
Tuổi 44 tuổi
Chiều cao 1m77
Nhóm máu A+
Tuổi âm lịch Thìn
I am a healthy 43 year old male. I am from USA. I have blondish hair, blue eyes. I have an athletic body. I am 5 ft 10 inches, or 178CM. I weight about 85kg and try to stay very fit as I can.
I am educated from USA. I have two degrees one an associate degree, and also a bachelor degree. I live in Tay Ho, Hanoi.
0% phản hồi         
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 300 km ở Hà Nội.