Rest

Đã kết nối vào 15/1
hiến tinh trùng trực tiếp
Cao gầy ốm, chưa từng làm xét nghiệm bao giờ... tính tình vui vẻ, hòa đồng, chân thành và "tôn trọng". Không cầu kỳ, đơn giản, chịu khó... học thức thì kém nhưng có thể giữ sự điềm tĩnh với các tình huống... biết cách lắng nghe và tâm sự, an ủi và kiểm soát cảm xúc..
    
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 200 km ở Cần Thơ, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Đăng nhập