Đại95

Đã truy cập vào 16/9
hiến tinh trùng trực tiếp hoặc gián tiếp / có thể đi xa
Cao 1m7 nặng 63kg, trình độ học vấn đại học. Muốn xem thông tin thêm zalo face , không bệnh tật, sức khỏe ổn định, bình thường. Da không trắng, không đen.
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 300 km ở Thị xã Thuận An.