Mr.Thái

Đã kết nối vào 13/12/2018
hiến tinh trùng trực tiếp hoặc gián tiếp / có thể đi xa
Chiều cao: 17.4, nặng 70kg, tóc thẳng và đen
Trình độ đại học
sở thich chơi thể thao
Da trắng
Năng khiếu hát và MC
Sức khỏe tốt không bị bệnh di truyền và sẵn sàn đi xét nghiệm
    
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 1500 km ở Hồ Chí Minh.

Đăng nhập