Bluelight

Đã truy cập 5 giờ trước
hiến tinh trùng trực tiếp hoặc gián tiếp
1 ảnh có sẵn
Người hiến tinh trùng
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 10
Tuổi 30 tuổi
Chiều cao 1m81
Nhóm máu O+
Tuổi âm lịch Mùi
1m8,75 kg ,có chơi thể thao, cử nhân đại học tài chính , có 6 năm ở Mỹ học và làm việc , , mong tìm người điềm tĩnh, có tâm, đang làm việc tư vấn hướng dẫn đầu tư tài chính , và đầu tư cổ phiếu cá nhân.
100% phản hồi             
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 300 km ở Hồ Chí Minh.