Việc bán tinh trùng bị cấm: hiến tặng phải thực hiện miễn phí.Vâng, tôi đã hiểu
Thứ sáu
 1 ảnh có sẵn 
Thứ sáu

Đời là thế thôi.!

38 tuổi 1,70 m Nhóm máu O+ Hợi Bình Tân, Hồ Chí Minh,
100% phản hồi
Đề xuất: trong vòng 100 km ở Hồ Chí Minh.
Phương pháp trực tiếp, gián tiếp hoặc trao đổi với bệnh việncó thể đi xa
Người mãi đi tìm và mua bán. Tôi chỉ giúp đơn thân. Và nhiệt huyết bù lại cho tôi được nhìn và phụ giúp nó lớn khôn . Cấp 1m7
Phong độ , độc thân , giận phụ nữ nên lỡ đò. Lý lịch trong sạch .

Liên hệ Đời là thế thôi.!