Việc bán tinh trùng bị cấm: hiến tặng phải thực hiện miễn phí.Vâng, tôi đã hiểu
Vào 16/1
Vào 16/1

Tramy

36 tuổi 1,52 m Nhóm máu A+ Q10, Hồ Chí Minh
71% phản hồi
Tìm kiếm: trong vòng 300 km ở Hồ Chí Minh.
Phương pháp trực tiếp hoặc trao đổi với bệnh viện
Tôi độc thân, hiện muốn không muốn kết hôn và muốn làm mẹ đơn thân