Việc bán tinh trùng bị cấm: hiến tặng phải thực hiện miễn phí.Vâng, tôi đã hiểu
6 giờ trước
6 giờ trước

Bông 12

30 tuổi Thủ đức, Hồ Chí Minh
 
Tìm kiếm: trong vòng 300 km ở Hồ Chí Minh.
Phương pháp gián tiếp hoặc trao đổi với bệnh viện
Mình 31 tuổi ko muốn lập gia đình muốn làm mẹ đơn thân mong người hữu duyên