Cho đi là nhận lại

Đã truy cập vào 11/1
hiến tinh trùng trực tiếp hoặc gián tiếp
1 ảnh có sẵn
Người hiến tinh trùng
Thành phố Đồng Nai
Quận Biên Hòa
Tuổi 32 tuổi
Chiều cao 1m70
Nhóm máu AB-
Ngoại hình đơn giản. Hình thể cân đối. Da trắng, không dị tật, dễ nhìn. Lối sống lành mạnh, làm công việc văn phòng
Tham gia hiến máu thường xuyên nên về đảm bảo về các bênh truyền nhiễm.
Trình độ đại học
    
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 500 km ở Đồng Nai.

Liên hệ Cho đi là nhận lại

Đăng nhập