Tôm boy

Đã truy cập vào 10/1
hiến tinh trùng trực tiếp hoặc gián tiếp / có thể đi xa
1 ảnh có sẵn Người hiến tinh trùng
Thành phố Bắc Giang
Quận Hoàng Văn Thụ
Tuổi 26 tuổi
Chiều cao 1m68
Nhóm máu B+
Ưa nhìn, 1m68 nặng 66kg, da sáng, tóc đen, làm các xét nghiệm, có thể đi xa...có học thức muốn giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh hiếm muộn
    
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 1500 km ở Bắc Giang.

Đăng nhập