Cao to

Đã truy cập vào 14/1
hiến tinh trùng trực tiếp / đang có người yêu
1 ảnh có sẵn
Người hiến tinh trùng
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Thủ Đức
Tuổi 40 tuổi
Chiều cao 1m80
Nhóm máu A+
Tôi cao 1m80 nặng 70 ngoại hình ưa nhìn có gia đình và 3 con trai nhưng muốn giúp ai hiếm muộn đặc biệt về con vì khả năng con trai là cao . Chỉ giúp ai thực sự những ai cần nhưng phải là dàng buộc nhau và người đi giúp không quá già
    
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 500 km ở Hồ Chí Minh.

Đăng nhập