Bobo

Đã truy cập vào 16/3
phương pháp trực tiếp
Nữ
Thành phố Hà Nội
Tuổi 24 tuổi
Cần bạn có đặc điểm tương tự như này:
- mắt nâu, da trắng
- cao trên 1m75
- k có bệnh di truyền
- tóc thường, thẳng, đen
- Gương mặt sáng, ưa nhìn
        
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 500 km ở Hà Nội.

Đăng nhập