Bobo

Đã kết nối thứ ba
phương pháp trực tiếp hoặc tại bệnh viện
Nữ
Thành phố Hà Nội
Tuổi 24 tuổi
Cần bạn có đặc điểm tương tự như này:
- mắt nâu, da trắng
- cao trên 1m75
- k có bệnh di truyền
- tóc thường, thẳng, đen
- Gương mặt sáng, ưa nhìn
        
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 500 km ở Hà Nội.

Đăng nhập