Cho đi tất cả

Đã truy cập vào 19/1
hiến tinh trùng trực tiếp hoặc gián tiếp / có thể đi xa
1 ảnh có sẵn
Người hiến tinh trùng
Thành phố Thái Nguyên
Quận Phổ Yên
Tuổi 23 tuổi
Chiều cao 1m70
Nhóm máu O+
Sức khoẻ tốt cao 1m7 62kg trình độ cao đẳng đi xa khoảng 150km hiền vui tính , chỉ có thế đi vào thứ 7 và chủ nhật , liên hệ
    
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 200 km ở Thái Nguyên.

Liên hệ Cho đi tất cả

Đăng nhập