Việc bán tinh trùng bị cấm: hiến tặng phải thực hiện miễn phí.Vâng, tôi đã hiểu
Vào 4/7
Vào 4/7

Min997

23 tuổi Thanh Xuân, Hà Nội
50% phản hồi
Tìm kiếm: trong vòng 300 km ở Hà Nội.
Trao đổi với bệnh viện
Vợ chồng tôi cưới nhau 5 năm nhưng hiếm muộn con cần tìm mẫu tt. Gián tiếp ,có kiểm tra sức khoẻ và chịu chi phí cho người hiến