Việc bán tinh trùng bị cấm: hiến tặng phải thực hiện miễn phí.Vâng, tôi đã hiểu
Hôm qua
Hôm qua

Lilan

39 tuổi Hồ Chí Minh
100% phản hồi
Tìm kiếm: từ 27 tuổi trở lên tất cả mọi nơi.
Trao đổi với bệnh viện
Hi. I am a mature, kind and educated local woman. I love kids and would like to find a healthy foreign man for indirect sperm donation.

Thanks & cheers!