Việc bán tinh trùng bị cấm: hiến tặng phải thực hiện miễn phí.Vâng, tôi đã hiểu
Vào 2/7
Vào 2/7

Thu Trang

34 tuổi Hà Nội
0% phản hồi
Tìm kiếm: trong vòng 300 km ở Hà Nội.
Trao đổi với bệnh viện
Mong muốn có con. Đủ đk làm mẹ đơn thân. Ko ràng buộc trách nhiệm cho bạn nam, cũng ko muốn liên hệ về sau.