Huy Kiệt

Đã truy cập vào 3/7
hiến tinh trùng trực tiếp
Đang sinh sống và làm việc tại HCM.Nhóm máu O+. Trình độ đại học. Lối sống lành mạnh.Đã khám sức khỏe đầy đủ.Người miền nam.hòa đồng.vui vẻ.Luyện tập thể thao đều đặn. Cao 1m80. Nặng 76kg.Quê tôi Tiền Giang.Liên lạc trực tiếp nhanh cho tôi vì tôi chỉ muốn giúp cho một người thôi.Tôi thật sự muốn giúp cho người cần.
100% phản hồi             
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 1500 km ở Hồ Chí Minh.

Đăng nhập