Bạn muốn có con? Chọn người hiến tinh trùng.
Thứ sáu
Thứ sáu

Shltlg

34 tuổi Hồ Chí Minh
96% phản hồi
Tìm kiếm: từ 28 đến 43 tuổi trong vòng 210 km ở Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trao đổi với bệnh viện (IUI-IVF) đồng nuôi dưỡng (co-parenting)
167cm, 51kg, slim. I have a master degree and can speak two foreign languages, good-looking.
_ I look for a sperm donor or co-parent; I have no specific requirements regarding your private life but if you're in a relationship or married, I would expect your spouse / partner agree about this donation.
_ We would need to meet several times before we can decide about this donation, so please only contact/reply when you feel OK with it. I will provide you my info. including health check-up result when we meet or have a chance to talk :). Thank you in advance!
------
1m67, nặng 51kg, trình độ Thạc sĩ, sử dụng 02 ngoại ngữ, ngoại hình ổn.
1. Tìm kiếm: Người hiến tinh trùng hoặc đồng cha mẹ.
* Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, tôi mong muốn vợ/người yêu của bạn đồng ý việc hiến tặng, để tránh các vấn đề phức tạp không cần thiết có thể phát sinh.
2. Ưu tiên người hiến tặng ≤ 40 tuổi, chiều cao ≥ 1,7m; đã có xét nghiệm sức khoẻ, xét nghiệm STDs và/hoặc các xét nghiệm trước sinh sản khác. Nếu người hiến tặng chưa có xét nghiệm và phù hợp, có thể tiến hành xét nghiệm sau khi đã trao đổi cụ thể.
* Lưu ý: Tôi sẽ cần trao đổi và gặp trực tiếp bạn để tìm hiểu mong muốn của hai bên có phù hợp không. Việc này có thể tốn thời gian, bạn chỉ nên đồng ý nếu sẵn sàng gặp mặt một vài lần. Chỉ liên hệ với người hiến tặng nghiêm túc; hai bên nên trung thực, rõ ràng để tiết kiệm thời gian. Cảm ơn.