Bạn muốn có con? Chọn người hiến tinh trùng.
Thứ ba
Thứ ba

Thỏcon90

34 tuổi Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
75% phản hồi
Tìm kiếm: từ 35 tuổi trở lên trong vòng 1.500 km ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Trao đổi với bệnh viện (IUI-IVF)
Mình là người chân thành, nghiêm túc. Chưa kết hôn. Tìm người chân thành.