Bạn muốn có con? Chọn người hiến tinh trùng.
9 giờ trước
 1 ảnh có sẵn 
9 giờ trước

babekute11o2

29 tuổi Hai Bà Trưng, Hà Nội
100% phản hồi
Tìm kiếm: tối đa 58 tuổi trong vòng 70 km ở Hà Nội.
Trao đổi với bệnh viện (IUI-IVF)
I need a sperm donor who is a foreigner, living and working long term in Hanoi until mid-2028.

Requirements: good health, no criminal record, no infectious diseases, no one in the family is LGBT

Thank you! 🤝