Khắc kute

Đã truy cập 23 giờ trước
hiến tinh trùng trực tiếp hoặc gián tiếp / đang có người yêu / có thể đi xa
1 ảnh có sẵn
Người hiến tinh trùng
Thành phố Biên Hòa
Tỉnh Đồng Nai
Tuổi 30 tuổi
Chiều cao 1m71
Nhóm máu O+
Ngoai hình OK trắng tôi cao 171 năng 65kg trình độ học vấn 12/12 hiện tại tôi độc thân sức khỏe dồi dào có thể bảo đảm sức khỏe cũng như mọi thứ một tôi đều tốt mọi người cần có thể liên hệ trên mail của tôi
    
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 500 km ở thành phố Biên Hòa.

Đăng nhập