Rose_HT

Đã truy cập vào 16/1
phương pháp gián tiếp
Nữ
Thành phố Hà Nội
Quận Thanh Xuân
Tuổi 26 tuổi
Gia đình tôi hiếm muộn, cần xin tinh trùng để làm phương pháp bơm tinh trùng hoặc thụ tinh ống nghiệm ( đổi tinh trùng với bệnh viện). Rất mong các bạn giúp đỡ...
        
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 300 km ở Hà Nội.