Trâu016

Đã truy cập vào 23/5
hiến tinh trùng trực tiếp hoặc gián tiếp
1 ảnh có sẵn
Người hiến tinh trùng
Thành phố Hưng Yên
Quận Tiên Lữ
Tuổi 35 tuổi
Chiều cao 1m65
Nhóm máu AB+
Tuổi âm lịch Sửu
Tôi tên là trâu 36 tuổi muốn kiếm một người thật sự hoặc xin một đứa con hay sống thử nếu được đi tới ở với nhau nâu dài .
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 300 km ở Hưng Yên.