Tranhung

Đã truy cập vào 14/9
hiến tinh trùng trực tiếp hoặc gián tiếp / có thể đi xa
1 ảnh có sẵn
Người hiến tinh trùng
Thành phố Tuyên Quang
Tuổi 33 tuổi
Chiều cao 1m70
Nhóm máu O+
Tuổi âm lịch Thìn
Cao 170cm, da trang ưa nhìn, vui vẻ hòa đồng, trình độ đại học, hiện có công việc ổn định, tôi có thể đi xa, muốn giúp đỡ cho những người cần giúp đỡ, alo cho tôi
    
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 200 km ở Tuyên Quang.