Việc bán tinh trùng bị cấm: hiến tặng phải thực hiện miễn phí.Vâng, tôi đã hiểu
Thứ sáu
 1 ảnh có sẵn 
Thứ sáu

Ánh sáng90

31 tuổi 1,70 m Nhóm máu O- Ngọ Hải Dương
100% phản hồi
Đề xuất: trong vòng 300 km ở Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếpcó thể đi xa
Cao 170 nặng 60 kg .đã trắng đang độc thân tóc đen. Đi làm các sét nghiệm trước khi hiến tặng cho cả hai để đảm bảo an toàn.tôi kiểm tra dức khoẻ định kỳ đầy đủ. đã sét nghiệm tỉ lệ tình trùng cao.muốn được hiến tặng

Liên hệ Ánh sáng90